Studium na UKSW
Warszawa UKSW: Studia Podyplpmowe Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień
Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień przy UKSW w Warszawie
ogłasza dodatkowe zapisy na rok akademicki 2015/2016

Studium stwarza możliwość uzyskania uprawnień profilaktyka uzależnień, mediatora oraz nauczyciela WDŻ.
Zajęcia prowadzą wybitni specjaliści i terapeuci uzależnień. Słuchacze Studium zdobędą wiedzę z zakresu: profilaktyki uzależnień, psychologii rodziny oraz wychowania prorodzinnego.
Studia trwają 4 semestry. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu (sobota i niedziela).
Koszt: 1400 zł / semestr
Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie studiów z gminnej lub miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wymagane dokumenty: podanie, kwestionariusz osobowy, kserokopia dowodu osobistego, odpis dyplomu ukończenia studiów, w tym także licencjackich, 1 zdjęcie. Dokumenty należy składać na adres:
Sekretariat Podyplomowego Studium
ul Wóycickiego 1/3 blok nr 14, p. 1426
01-938 Warszawa
tel.: (22) 569 96 24(22) 569 96 24 (wt., śr. 9.30 – 13.00)
e-mail: relacje.profilaktyka@uksw.edu.pl