Jeśli rodzice nie potrafią albo nie chcą rozmawiać o „tych” sprawach, młodzież pyta nauczyciela. Wartości, którymi żyje, będą stymulowały wychowanka do podejmowania pracy nad sobą, bądź zachęcały do życia według hasła „róbta co chceta”...
Czy to prawda, że dziewczyna może wytrzymać bez życia płciowego, a chłopiec życie w cnocie przypłaca ciężką chorobą, a nieraz chorobą umysłową?
Co zrobić, jeśli chłopiec grozi zerwaniem, gdy dziewczyna nie zgadza się na współżycie seksualne?
Od jakiego wieku powinno się używać prezerwatywy?
Czy błędem jest rozpoczęcie współżycia seksualnego przed zawarciem związku małżeńskiego?
Takie pytania zadali gimnazjaliści z klasy II w ramach tzw. „skrzynki pytań” podczas lekcji „Wychowania do życia w rodzinie”. Zdarzają się też pytania bardziej refleksyjne, wybiegające w przyszłość, np.:
Czy istnieje miłość po czterdziestce?
Co zrobić, aby mój mąż (żona) nigdy mi się nie znudził/a?
Jak utrzymać zgodę w rodzinie?
Jakie są skutki przerywania ciąży?
Jeśli rodzice nie potrafią albo nie chcą rozmawiać o „tych” sprawach, młodzież pyta nauczyciela. I od niego teraz zależy (od jego postawy) sposób przekazania treści, interpretacji zdarzeń. Wartości, którymi żyje nauczyciel, będą stymulowały wychowanka do podejmowania pracy nad sobą, bądź zachęcały do życia według hasła „róbta co chceta”.
Wielką sztuką jest poprowadzenie uczniów w kierunku piękna płci oraz miłości. Rodzice mogą zaufać nauczycielowi, który wychowanie seksualne wkomponuje w naturalny rozwój wszystkich sfer człowieka. Takie integralne ujęcie ludzkiej płciowości znajdziemy w filmach dydaktycznych, scenariuszach zajęć i ćwiczeniach wydawanych przez krakowskie Wydawnictwo Rubikon. Na szczególną uwagę zasługuje nowa edycja ćwiczeń dla gimnazjalistów, przygotowanych przez Marię Fortunę-Sudor i Teresę Król.
Dla każdej klasy jest nowy zeszyt z propozycją sporządzania notatek, rozwiązywania testów, logogryfów, zdań niedokończonych i różnorodnych ćwiczeń. Kolorowa szata graficzna, zdjęcia, wykresy, karty pracy zachęcają do wykonywania zadań. Tematy lekcji zostały dostosowane do „Programu nauczania” (autorstwa T. Król) i wspierają uczniów w rozwiązywaniu trudnych dla tego okresu rozwojowego dylematów.
Dla nauczyciela ta propozycja będzie inspiracją do zaprogramowania ciekawych, kompetentnie przeprowadzonych lekcji.

Jadwiga Rynkiewicz

Fot. www.pixabay.com/geralt
Źródło: Miesięcznik "Wychowawca" nr 9/2012