9 października odbędzie się kolejna próba przegłosowania w Sejmie RP Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Zatrzymajmy ratyfikację dokumentu, który uderza w rodzinę i niewinność naszych dzieci.
Media milczą o zagrożeniach, jakie niesie konwencja dla dzieci. Wszyscy powinni mieć tego świadomość. Prawa kobiet są bardzo istotne, ale rozwiązania konwencyjne nie zabezpieczają ich lepiej niż przepisy obowiązującego prawa polskiego.
 
Co z tą konwencją jest nie tak? Gdzie tkwi niebezpieczeństwo? Dokument zakłada wprowadzenie obowiązkowej, permisywnej edukacji seksualnej typu B do polskich szkół (art. 14). Oznacza to, że nasze dzieci zostaną poddane systemowej deprawacji (obejrzyj film o IPPF na stronie www.stop-seksualizacji.pl).
 
Tenże art.14 Konwencji, zobowiązuje Polskę do wprowadzenia do treści nauczanych w przez wszelkie (nie tylko państwowe) szkoły treści o wyraźnie ideologicznym charakterze. Sprzeciwia się to zasadzie bezstronności światopoglądowej Państwa (art. 25 ust. 2 Konstytucji) Nasze dzieci, na wszystkich etapach edukacji będą musiały obowiązkowo i regularnie być nauczane o niestereotypowych rolach płciowych oraz będą indoktrynowane teoriami o rzekomym uwarunkowaniu płcią zjawiska przemocy. Konwencja nie pozwala na wyłączenie spod tego przymusu szkół prywatnych a nawet szkół wyznaniowych.
 
Zobowiązania takie naruszają nasze prawo do do wychowania dzieci zgodnie z naszym światopoglądem i stanowią naruszenie art. 48 Konstytucji.
 
Chroń swoje dzieci przed seksualizacją! Podpisz się pod apelem rodziców do Posłów RP na CitizenGO.
 
Treść petycji:

Apel rodziców do posłów RP


My, rodzice zaniepokojeni o nasze dzieci, prosimy Posłów RP o głosowanie przeciwko Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Prawa kobiet są bardzo istotne, ale rozwiązania konwencyjne nie zabezpieczają ich lepiej niż przepisy obowiązującego prawa polskiego.

Konwencja zakłada wprowadzenie obowiązkowej, permisywnej edukacji seksualnej typu B do polskich szkół (art. 14). Oznacza to, że nasze dzieci zostaną poddane systemowej deprawacji! (film o IPPF na stronie www.stop-seksualizacji.pl ). Zobowiązania takie naruszają nasze prawo do do wychowania dzieci zgodnie z naszym światopoglądem i stanowią naruszenie art. 48 Konstytucji.

W Polsce od ponad 15 lat mamy polski model edukacji seksualnej typu A – „wychowanie do życia w rodzinie”, który przynosi dobre rezultaty (dane na: www.stop-seksualizacji.pl). Dla nas rodziców, nie ma większej wartości niż dobro naszych dzieci. Dlatego nie pozwolimy, by nasze dzieci stały się klientami pornografii, antykoncepcji i aborcji.

Będziemy bacznie obserwować, jak Państwo zagłosujecie w sprawie Konwencji, aby wszyscy rodzice mogli świadomie podjąć decyzję w kolejnych wyborach (wyniki głosowania zamieścimy w mediach i Internecie).

Inicjatywa rodziców

Stop seksualizacji naszych dzieci

www.stop-seksualizacji.pl

Z poważaniem,
[Imię i nazwisko]

Podpisz petycję elektronicznie. Kliknij TUTAJ

f
ot. www.pixabay.com/geralt