22 czerwca br. odbędzie się w Sejmie międzynarodowa konferencja na temat ochrony dzieci przed pornografią. Organizatorem jest Stowarzyszenie Twoja Sprawa.
 Skąd taki pomysł? - Istnieje w Polsce pilna potrzeba zmiany nastawienia do przemysłu pornograficznego i zrozumienia, jak niebezpieczne dla życia społecznego treści ten przemysł produkuje i dystrybuuje. Dlatego też potrzebna jest dyskusja na temat tego, co my – obywatele i organizacje pozarządowe, ale również organy władzy oraz przedsiębiorcy – możemy zrobić, aby ograniczyć szkodliwe skutki dostępu dzieci do pornografii. Niestety, na razie nie zrobiliśmy wiele - diagnozują eksperci z STS. Zwracają uwagę na bardzo realne problemy. Dominujący nurt współczesnej pornografii opiera się na założeniu, że kobiety należy odhumanizować. W konsekwencji są one upadlane i traktowane jak przedmiot, który można przed kamerą nieludzko wykorzystać i podporządkować niemal w każdy, najbardziej obsceniczny i brutalny sposób, nawet jeżeli mają one tylko po kilkanaście lat. Agresja fizyczna i werbalna wobec kobiet jest na porządku dziennym w najbardziej popularnych produkcjach pornograficznych. Pornobiznes próbuje przekonać nas, że kobiety na to zasługują, a nawet tego chcą.
Szczególnie niepokojące są wyniki badań dotyczące kontaktu dzieci i młodzieży z pornografią. - Badania pokazują, że co drugi chłopiec w gimnazjum w Polsce ogląda pornografię regularnie, a 15%, czyli co siódmy, ogląda ją codziennie. Problem ten dotyczy nawet szkół podstawowych. Już 11-letnie dzieci mają kontakt z pornografią, a regularne obcowanie z nią powoduje u nich wiele negatywnych skutków, poczynając od kształtowania się w nich przedmiotowego stosunku do kobiet, poprzez problemy w relacjach z partnerką w przyszłym życiu seksualnym aż po uzależnienie oraz powstawanie w mózgu zmian typowych dla osób uzależnionych. Co gorsza, konsumpcja pornografii prowadzi do eskalacji i sięgania po coraz bardziej wulgarne, obsceniczne i brutalne treści - informuje Stowarzyszenie. Skala tego zjawiska jest już tak ogromna, że naszym zdaniem mamy do czynienia z problemem społecznym na masową skalę, który będzie wpływał na stosunek do kobiet, sprzyjał stosowaniu przemocy wobec nich, ale również na trwałość relacji w rodzinach i niemożność budowania relacji opartych na szacunku.
Konferencja, którą STS organizuje w sejmie, jest przeznaczona dla osób, podmiotów prywatnych, pozarządowych i publicznych, którzy mają w jakikolwiek sposób możliwość podejmowania działań sprzyjających ochronie dzieci przed dostępem do pornografii. 
 
Prelegentami będą:
Gail Dines jest profesorem socjologii na Wheelock College w Bostonie, USA. Jest najbardziej znaną na świecie propagatorką wiedzy na temat przemysłu pornograficznego. Zajmuje się problematyką „hiperseksualizacji” kultury i życia społecznego. Gail Dines działa w ruchu feministycznym i jest założycielką inicjatywy „Stop Porn Culture”. Celem tego projektu jest szerzenie wiedzy na temat skutków społecznych pornografii, jej przenikania do mediów głównego nurtu oraz edukacja na temat tego, jakie spustoszenie w życiu społecznym sieje przemysł pornograficzny i jaki destrukcyjny wpływ ma na kobiety, mężczyzn oraz relacje między nimi.
 
Donald L. Hilton jest profesorem neurochirurgii na Uniwersytecie San Antonio w Teksasie, USA. Jego badania i publikacje dotyczą w szczególności uszkodzeń mózgu w wyniku traumy oraz neurologicznych mechanizmów uzależnień, w tym uzależnień od pornografii. Występował na licznych sympozjach dotyczących uzależnień, m.in. na Uniwersytecie Harvarda, Princeton i innych uczelniach.
 
John Carr jest członkiem Rady ds. Bezpieczeństwa Dzieci w Internecie w Wielkiej Brytanii, która jest ciałem doradczym rządu brytyjskiego. Od samego początku jest jedną z najbardziej zaangażowanych osób we wprowadzanie systemowych rozwiązań chroniących dzieci przed pornografią w Wielkiej Brytanii.
 
Warto wziąć udział albo wesprzeć organizację konferencji. Szczegółowe informacje na www.twojasprawa.org.pl

Fot. www.pixabay.com/Pezibear