20 maja w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli "WOM" Częstochowa odbyło się ogłoszenie wyników Ogólnoposlkiego Konkursu Fotograficznego "Rodzina w kadrze". Prezentujemy laureatów i zdjęcia z planu filmowego.I miejsce zajął niezwykle wruszający film „Kiedy wrócicie?”. Porusza problem emigracji zarobkowej rodziców. Trafnie pokazuje konsewkencje psychiczne i społeczne rozłąki dzieci z rodzicami. 
autorzy: Kamil Brandeburg, Salomon Zaczek z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Stanisława Kostki w Kielcach

nauczyciel opiekun merytoryczny – pani Anna Karp

II miejsce

film: „Całe moje szczęście”autorzy: Katarzyna Baran, Maciej Mastalerz z Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach

auczyciel opiekun merytoryczny – pani Mariola Kempińska- Kulej
 
III miejsce

film: „W rodzinie możesz być sobą”autorzy: Laura Politańska, Beniamin Wojtyla z IV Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Częstochowie

nauczyciel opiekun merytoryczny – pani Iwona Maludzińska


Wszystkim Laureatom i Nauczycielom gratulujemy! Jednym ze sponsorów konkursu było Wydawnictwo Rubikon.