O patriotyzmie rozmowa z Martą Ponikowską z Fundacji im. J. Chylińskiej.
Co powinno stanowić podstawę i istotę patriotyzmu?
Patriotyzm to poczucie wspólnoty, więzi, troska o wspólny dom rozumiany jako Polska, Europa, świat. Temu, kto czuje się patriotą, leży na sercu dobro kraju, dlatego powinien on wykorzystywać wszelkie dostępne środki, aby o niego dbać. Bardzo mnie cieszy, że w Polsce realizuje się to przez powstawanie coraz większej liczby inicjatyw społecznych, fundacji i stowarzyszeń, które są w stanie dotrzeć do problemów danej miejscowości, sektora czy grupy wiekowej i uwzględniać potrzeby, na które nie zawsze są w stanie odpowiedzieć struktury państwowe. Warto natomiast zadbać, żeby młodzi Polacy nabyli w domu i szkole umiejętność krytycznego myślenia, które uchroni ich od zaangażowania w inicjatywy, które posługując się słowem patriotyzm przyciągają młodych ludzi, ale w rzeczywistości nie służą wzmacnianiu wspólnoty i wspólnej troski.

Głównym celem Fundacji im. Jadwigi Chylińskiej jest działalność edukacyjna i wydawnicza, zmierzająca do upamiętniania przodków, bohaterów II wojny światowej, a zwłaszcza żołnierzy Armii Krajowej. W jaki sposób realizują Państwo te zamierzenia?
Wydaliśmy wspomnienia naszej Fundatorki, Jadwigi Chylińskiej, w których czytelnicy mogą zapoznać się z codziennymi zmaganiami młodych polskich żołnierzy, codziennymi rozterkami i dramatami. W tym roku wydamy kolejne powstańcze wspomnienia. Nagradzamy też badaczy historii organizacji Wolność i Niezawisłość. Zeszły rok był tez przełomowy pod względem docierania do młodszych odbiorców – w ramach projektu „Polacy Europie” wydaliśmy w wersji elektronicznej grę planszową dotyczącą historii Polskiego generała Stanisława Sosabowskiego. Organizujemy też projekty edukacyjne takie jak udział w obchodach 70. Rocznicy operacji Market Garden w Holandii, w ramach których młodzież mogła poznać historię udziału Polski w walce o wolną Europę.  

W ramach ogólnopolskiego Programu „Patriotyzm Jutra”, który służy odkrywaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski realizują Państwo projekt pt. „Polacy – Europie. Gen. Stanisław Sosabowski”. Na czym on polega?
Projekt trwał przez cały 2015 rok i polegał na opracowaniu narzędzia edukacyjnego, gry planszowej przybliżającej historię gen. Sosabowskiego. W instrukcji przygotowanej przez Pana Karola Madaja, znanego twórcę gier planszowych, można przeczytać na czym polegają zasady gry. „Na czas rozgrywki gracze stają się spadochroniarzami, podkomendnymi gen. Stanisława 'Sosaba' Sosabowskiego. Komandosi razem z 'Sosabem' uczestniczą w inicjowanych przez niego działaniach: od stworzenia Brygady Spadochronowej w Szkocji, przez udział w operacji 'Market-Garden', aż do czasów powojennych i starań o odzyskanie generalskiego honoru. Biorąc udział w pojawiających się na kartach autentycznych wydarzeniach, gracze kształtują swój charakter i doskonalą się w czterech głównych cechach charakteru: roztropności, sprawiedliwości, umiarkowaniu oraz męstwie. Wygrywa ten z graczy, który z pojawiającej się na kartach historii będzie w stanie wywalczyć jak najwięcej i w ogniu burzliwych dziejów wykuje sobie najtwardszy charakter”.

 Dlaczego wybrali Państwo akurat generała Sosabowskiego?
Generał Sosabowski był generałem codzienności. Chociaż nie wygrał spektakularnie żadnej bitwy ani nie zasłynął z uporczywej obrony ważnego posterunku, to we wszystkich swoich działaniach podczas długiej służby wojskowej był symbolem wytrwałości, hartu ducha oraz niezłomności. Dla większości współczesnych Polaków życie codzienne to spełnianie konkretnych obowiązków, pomoc osobom, za które są odpowiedzialni, walka ze złymi nawykami oraz rozwijanie dobrych, mocnych stron swojego charakteru. W planie dnia nie ma zazwyczaj miejsca na wielkie, bohaterskie czyny. Potrzeba autorytetów, bohaterów wspierających swoim przykładem nasze zmagania z tym, co przynosi codzienność, w której nie ma wielu możliwości „akcji na barykadach”, chyba że tych wewnętrznych. Właśnie z tego względu sylwetka generała Stanisława Sosabowskiego wydaje nam się warta upowszechniania – odpowiada czasom, w których żyjemy.

Realizacja działalności statutowej wymaga również od Państwa organizowania konkursów plastycznych. Proszę opowiedzieć o konkursie „Temperantia czyli umiarkowanie na co dzień”.
Konkurs „Temperantia czyli umiarkowanie na co dzień” pozwala nam dotrzeć do młodszych odbiorców z pytaniem jak rozumieją dzisiaj umiarkowanie, jak je praktykują i ćwiczą na co dzień. Uczestnikiem konkursu może być każdy gimnazjalista. Wystarczy, żeby przemyślał temat, w razie wątpliwości poradził się rodziców, dziadków czy wychowawcy, wybrał formę plastyczną, która najbardziej mu odpowiada (np. komiks, wycinanka, rysunek ołówkiem, zdjęcie), opisał co przedstawia praca i przesłał na adres mailowy naszego biura lub pocztą tradycyjną. Na prace czekamy do 30 czerwca 2016 r. Mamy też nagrodę dla osób, których prace uznamy za najciekawsze- grę PYTAKI. Jest to gra dla całej rodziny, więc uczestnik poświęcając czas na udział w naszym konkursie pracuje nie tylko na nagrodę dla siebie, ale dla całej rodziny. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.fundacjachylinskiej.pl

Dziękuję za rozmowę.