To tytuł warsztatów dla młodzieży szkół średnich, dotyczący problematyki zdrowia prokreacyjnego. Program ma na celu m.in. kształcenie umiejętności dokonywania właściwych wyborów w zakresie zdrowego stylu życia oraz zdobycie wiedzy nt. ludzkiego organizmu i zmian rozwojowych w okresie dojrzewania w perspektywie rodzicielstwa.

Do liceów, techników i szkół branżowych I stopnia trafił projekt Ministerstwa Zdrowia obejmujący tematy związane ze zdrowiem prokreacyjnym i profilaktyką zachowań ryzykownych.

Dla kogo?

Warsztaty „W stronę dojrzałości” finansowane z Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 można realizować do końca 2018 roku. Zajęcia wspomagają wychowawczą rolę szkoły, wpisując się w działania profilaktyczne. Ich program został tak skonstruowany, by nie zastępować lekcji wychowania do życia w rodzinie ani nie kolidować z zajęciami WDŻ. W warsztatach mogą wziąć udział zarówno uczniowie, którzy nie mieli zajęć WDŻ – podczas warsztatów będą mogli porozmawiać o nurtujących ich problemach, jak również ci, którzy uczestniczyli już w lekcjach z wychowania do życia w rodzinie. Dla nich warsztaty będą okazją do poszerzenia, ugruntowania oraz uaktualnienia poznanych wcześniej treści. Zgodę na udział w zajęciach niepełnoletnich uczniów wyrażają ich rodzice/opiekunowie.

– Zajęcia są interesujące, chętnie aktywnie w nich uczestniczę – mówi Ewelina, uczennica Technikum. – Podczas warsztatów wyciągamy ciekawe wnioski, zdobyta wiedza przyda się w życiu, dowiedziałam się dużo nowych rzeczy.

 
Prowadzący

Zajęcia prowadzą osoby z wykształceniem pedagogicznym, psychologicznym lub medycznym, posiadające uprawnienia do pracy w szkole oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć z edukacji zdrowotnej. Osoby prowadzące ukończyły 20-godzinne szkolenie on-line zakończone egzaminem. Prowadzący w sposób przystępny i z wielką kulturą omawiają tematy dotyczące prokreacji człowieka, szanując wartości oraz mając na względzie prawa rodziców jako pierwszych wychowawców dzieci.

– Program „W stronę dojrzałości” wzbudził moje zainteresowanie jako pedagoga szkolnego, ponieważ porusza kluczowe i ważne kwestie dla młodzieży wchodzącej w „świat dorosłych” – mówi Łukasz Iżyk (tutor). – Program podejmuje temat zdrowia w wielu aspektach: zdrowego stylu życia, zagrożeń cywilizacyjnych, wpływu używek, płodności, czy wreszcie seksualności. Scenariusze są skonstruowane w oparciu o aktywizujące metody pracy z grupą. Młodzież chętnie podejmuje dyskusję i chce rozmawiać o problemach dojrzewania. Uważam, że zwrócenie uwagi młodym ludziom na odpowiedzialność o ich przyszłe dzieci zminimalizuje ich zachowania ryzykowne i sprawi, że będą świadomie podejmować ważne wybory – dodaje Łukasz Iżyk.

 

Informacje nt. warsztatów

Program zajęć składa się z czterech modułów. Umożliwia to realizację zajęć w różnych konfiguracjach, zależnych od potrzeb i oczekiwań uczniów oraz rodziców, a także od możliwości organizacyjnych szkoły. Minimum programowe dla uczestników programu „W stronę dojrzałości” to Moduł I i Moduł IV. Dwa pozostałe moduły stanowią propozycję do wyboru. Najbardziej efektywne jest zrealizowanie całości programu, ponieważ pozwala na wnikliwe przeanalizowanie omawianych treści, przemyślenie i głębsze przeżycie proponowanych ćwiczeń, gier, odgrywanych ról itd.

Moduł I – dotyczy m.in. wczesnej inicjacji seksualnej oraz chorób przenoszonych drogą płciową. Moduł II – traktuje o ludzkiej płodności, metodach planowania rodziny oraz o rozwoju dziecka w okresie prenatalnym.

Moduł III – związany jest z ochroną zdrowia prokreacyjnego oraz problemem niepłodności.

Moduł IV – nosi tytuł: Wygrać życie!; stanowi podsumowanie warsztatów.

– Lubię uczestniczyć w zajęciach warsztatowych – mówi Dorota, uczennica Technikum. – Mogę wówczas praktycznie przeanalizować coś, co prowadzi do przemyśleń. Ta wiedza jest cenna. Teraz wiem, że każdy krok ma znaczenie, że podjętych decyzji nie da się cofnąć, do pewnych spraw trzeba dojrzeć, że źle podjęte decyzje mogą zmarnować życie – dodaje.

Szkoły biorące udział w programie otrzymują materiały promujące wydarzenie skierowane do dyrekcji, nauczycieli, rodziców i uczniów, a także dyplom uczestnictwa. Otrzymują również (wydane w formie segregatora) scenariusze lekcji i pomoce do prowadzenia tych zajęć, które mogą służyć wychowawcom, pedagogom czy psychologom szkolnym także po zakończeniu projektu.

– Materiały są przygotowane bardzo profesjonalnie – zauważa Grażyna Bakunowicz. – Przyznam, że mając wcześniej styczność zawodowo ze szkoleniami biznesowymi w dużej firmie czy firmach typowo szkoleniowych, rzadko spotykałam się z tak dobrze i przyjaźnie opracowanym przewodnikiem metodycznym. Treści, układ, zawartość i rzetelność opracowania i sama forma bardzo pomagają mi właściwie i szybko przygotować się do zajęć!

 

Zgłoś szkołę!

Proponowane zajęcia są nowatorskie i ciekawe. Autorzy programu założyli, że młodzież na tym etapie edukacyjnym posiada już spory zasób wiedzy, zdobyty ma innych przedmiotach lub zajęciach (biologia, wychowanie do życia w rodzinie, edukacja zdrowotna, wychowanie fizyczne itp.) i zaproponowali wykorzystanie tej wiedzy do własnej aktywności i kreatywności, by sprowokować zatrzymanie się, zastanowienie i osobistą refleksję. Taki sposób organizacji zajęć pozwoli uczestnikom projektu zrozumieć, że za ich zdrowie prokreacyjne odpowiada realizowany przez nich obecnie i w przyszłości styl życia.

Szkoły, które zgłoszą się do projektu, mają szansę wygrać atrakcyjne nagrody: słuchawki bezprzewodowe, głośniki bluetooth, powerbanki, deskorolki elektryczne, tablety i kamery sportowe 4K.

 

* * *

Biuro projektu jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. Pytania można kierować na adres: wsd@lechaa.pl lub telefonicznie: 690 855 957; 690 895 950; 690 015 257. Zgłoszenia również przez stronę internetową: www.wstronedojrzalosci.pl

Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona.