zamów
  • EAN: 9788365217271
  • rok wydania: 2018
Podręcznik do wychowania do życia w rodzinie dla klasy 8 SP do Nowej Podstawy Programowej.

1. Od autorek

2. Budowanie relacjimiędzyosobowych
Autoportret
Dlaczego jestem taki, a nie inny?
Właściwa samoocena
Budowanie więzi osobowej
W grupie raźniej!

3. Na początek: zakochanie
Miłość i odpowiedzialność
Zakochanie
Uczciwość w relacji
Kocham siebie w tobie
Czujemy inaczej
Od zakochania do miłości

4. O etapach i rodzajach miłości
Miłość wymaga starań
Etapy miłości
Czy to na pewno miłość?
Miłość dojrzała

5. Rozwój psychoseksualny człowieka
Biologiczna determinacja płci
Wpływ środowiska rodzinnego na rozwój psychoseksualny
Wpływ środowiska rówieśniczego na rozwój psychoseksualny
Męskość, kobiecość i ich wzajemne uzupełnianie się

6. Seksualność człowieka
Trzy poziomy seksualności
Integracja seksualna
Popęd seksualny człowieka
Cyberseks
Prostytucja nieletnich

7. Przedwczesna inicjacja seksualna
Presja seksualna
Skutki przedwczesnej inicjacji seksualnej

8. Choroby przenoszone drogą płciową
Nastolatki a choroby przenoszone drogą płciową
Choroby bakteryjne
Choroby wirusowe
Choroby pierwotniakowe
Choroby grzybicze

9. AIDS
Wirus HIV i choroba AIDS
Przebieg choroby
Drogi przenoszenia zakażenia
Profilaktyka
Stosunek do chorych i do osób żyjących z HIV