zajrzyj do środka zamów
  • autor: Pod. Red. Barbary Charczuk
  • EAN: 9788389947055
  • rok wydania: 2004
  • miejsce wydania: Kraków
Zajęcia wychowawcze i prorodzinne. Scenariusze dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Scenariusze zgrupowano w pięciu podstawowych blokach: człowiek, miłość i seksualność, małżeństwo, biologia prokreacji, rodzina. W każdym bloku znalazło się kilkanaście propozycji zajęć, co stwarza nauczycielowi możliwość wyboru odpowiedniego tematu dostosowanego do grupy uczniów i klasy. Wszystkie zajęcia są realizowane na podstawie uczenia się w działaniu, przez doświadczenie. Dlatego zdecydowanie przeważają w scenariuszach metody aktywizujące.

Spis rozdziałów:
I. Człowiek
II. Miłość i seksualność
III. Małżeństwo
IV. Prokreacja
V. Rodzina

Załączniki do scenariuszy na płycie CD.