Relacje nauczycieli
Uczniowie chcą wiedzieć, że są dobrymi, pięknymi, wartościowymi ludźmi… i że są potrzebni…
Relacje uczniów
Uważam, że przedmiot wychowanie do życia w rodzinie jest bardzo ciekawy i bardzo wiele nas nauczył. Mam propozycję, aby w przyszłym roku mogła Pani zrobić lekcję o tym, jak się obronić, kiedy ktoś będzie nas zaczepiał...
Lekcje te pomagają nam w pewnym sensie dorastać. Cieszę się, że one są. Chciałabym więcej filmów, ponieważ one ułatwiają mi wyobrażenie sobie, co ci ludzie przeżywają i czują.
Procentowy udział uczniów
Udział uczniów w zajęciach wychowania do życia w rodzinie za rok 2012/2013