Udział uczniów w zajęciach wychowania do życia w rodzinie za rok 2012/2013

DS-WSA-MEN
Dane SIO za rok szkolny 2012/2013 wg stanu na 30 września 2012 r.
Wyłączono szkoły podstawowe i gimnazja, dla których niepełnosprawność dominująca to pośledzenie w stopniu umiarkowanym i znacznym

Kod szkoły wg S1 SIO
Typ szkoły
Klasa
Liczba uczniów uczęszczających na zajęcia edukacyjne "wychowanie do życia w rodzinie"
Liczba uczniów ogółem
Wskaźnik procentowy
3,21
Szkoła podstawowa
Klasa V
250 348
353 565
70,81%
Klasa VI
271 258
361 492
75,04%
Razem
521 606
715 057
72,95%
4
Gimnazjum
Klasa I
294 648
379 161
77,71%
Klasa II
295 105
386 051
76,44%
Klasa III
278 652
390 117
71,43%
Razem
868 405
1 155 329
75,17%
13
Zasadnicza szkoła zawodowa
Klasa I
42 716
76 273
56,00%
Klasa II
35 597
74 316
47,90%
Klasa III
16 068
46 229
34,76%
Razem
94 381
196 818
47,95%
14
Liceum ogólnokształcące
Klasa I
90 414
187 547
48,21%
Klasa II
66 218
190 899
34,69%
Klasa III
57 166
199 400
28,67%
Razem
213 798
577 846
37,00%
15
Liceum profilowane
Klasa II
2 937
6 455
45,50%
Klasa III
3 282
8 292
39,58%
Razem
6 219
14 747
42,17%
16
Technikum
Klasa I
87 162
148 994
58,50%
Klasa II
62 482
128 109
48,77%
Klasa III
54 259
121 871
44,52%
Razem
203 903
398 974
51,11%
13-16
Szkoły ponadgimnazjalne razem
Klasa I
220 292
412 814
53,36%
Klasa II
167 234
399 779
41,83%
Klasa III
130 775
375 792
34,80%
Razem
518 301
1 188 385
43,61%