Studia Podyplomowe : „Wychowanie do życia w rodzinie i edukacja seksualna”


Jeżeli w Państwa szkole brakuje nauczyciela do prowadzenia zajęć „wychowanie do życia w rodzinie” (WDŻ) jest szansa na zdobycie kwalifikacji do prowadzenia tego przedmiotu (na wszystkich etapach edukacyjnych) w 5 miastach:

·         Kraków (budynek VI LO, ul. Wąska 5/7),

·         Rzeszów (budynek Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli, ul. Niedzielskiego 2),

·         Warszawa (budynek Katolickiego Zespołu Edukacyjnego, ul. Ogrodowa 3a),

·         Bydgoszcz (budynek Gimnazjum nr 23, ul. Czackiego 8),

·         Włocławek (budynek Stowarzyszenia Civitas Christiana, ul. 3 Maja 35).

 
Organizatorem Studiów Podyplomowych „Wychowanie do życia w rodzinie i edukacja seksualna” jest Krakowski Instytut Edukacyjny (www.kire.pl).

Instytut zapewnia wysoko kwalifikowanych wykładowców różnych specjalności (z zakresu psychologii, socjologii, prawa, seksuologii, pedagogiki, medycyny oraz metodyki). Nauczyciele mają szansę doskonalenia umiejętności dydaktyczno-pedagogicznych, co umożliwi im prowadzenie zajęć w sposób satysfakcjonujący.

Przedmiot WDŻ spełnia istotną funkcję wychowawczą i profilaktyczną wobec współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych i wspiera harmonijny rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży. Zajęcia służą także pomocą rodzicom w wychowaniu seksualnym i prozdrowotnym ich dzieci.

 
Czas trwania studiów – 370 godzin.

Zajęcia: w soboty (w niedziele tylko sporadycznie!) oraz jeden tydzień w czasie ferii i dwa w czasie wakacji.

Termin: rozpoczęcie – listopad 2016 r., zakończenie – sierpień 2017 r.

Cena: 3420 zł

Uwaga! Dla absolwentów kursów kwalifikacyjnych WDŻ istnieje możliwość uzupełnienia o 100 godzin (cena 1200 zł) celem uzyskania kwalifikacji do prowadzenia przedmiotu w liceach
i technikach.

Informacje: Paweł Grzonka, tel. 12 412 06 68 lub Teresa Król, tel. 506 111 311
Wyższa Szkoła ATENEUM w Gdańsku: Studia Podyplomowe Wychowanie do życia w rodzinie
Studia mają charakter kwalifikacyjny. Skierowane są do Osób, które  ukończyły studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie i posiadają przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z 12.03.2009 r. lub kwalifikacje nauczycielskie w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku.

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie” w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Studia trwają 2 semestry i prowadzone są w trybie niestacjonarnym. Zajęcia audytoryjne (wykłady, ćwiczenia, seminaria) w wymiarze 240 godzin odbywają się w siedzibie Ateneum Szkoły Wyższej w Gdańsku w soboty i niedziele 2-3 razy w miesiącu.
Słuchacz jest obowiązany odbyć praktykę w szkole w wymiarze 60 godzin w czasie trwania studiów. Praktykę słuchacz organizuje we własnym zakresie.

Cena za semestr 1300 zł